Kvalitné komplexné
sťahovacie služby  
v rámci celej EU

Vaše cenné veci budú premiestnené na nové miesto bezpečne

pztrans kontakt

Preprava v rámci mesta 45€

Cena prepravy mimo mesta 0,70€/km

Nezáväzná cenová ponuka
s možnosťou obhliadky úplne zadarmo.

V správe uvádzajte aj váš telefonický kontakt pre jednoduchšiu komunikáciu a
efektívnejšie vytvorenie cenovej ponuky.

Vaše osobné údaje spracovávame iba za účelom komunikácie a cenovej ponuky.
Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté žiadnym tretím osobám a nebudú využité na iné, ako vyššie uvedené účely.
Viac informácií nájdete tu.